RuokolahtiRautjärviImatraJoutseno
 
.
Toiminta-alue
Yrityksen arvot
 • Asiakkaan kunnioitus, hoiva, huolenpito, aito läsnäolo ja aikaa asiakkaalle.
 • Asiakkaan voimavarojen tukeminen omassa elinympäristössä.
 • Luotettavuus.
 • Jatkuvuus.
 • Avoimuus.
Yrityksen toiminta-ajatus
 • Turvallinen kotona selviytyminen mahdollisimman pitkään.
 • Tukea asiakkaan voimaantumista ja itsemääräämisoikeutta.
 • Tukea ja auttaa päivittäisissä toimissa selviytymistä yhdessä asiakkaan kanssa kuntouttavaa hoitotyötä hyödyntäen.
 • Tukea virkeyttä ja hyvinvointia edistäviä toimia kotona, mm. ruoanlaitto ja ulkoilu.
 • Kokonaisvaltaista sairaanhoitoa ja hoivaa, lääkehoidon, hygienian ja ravitsemuksen tukeminen, neuvonta ja ohjaus.
 • Kunnioittaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta, siksi kaikki palvelut pyritään toteuttamaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti.
 • Antaa kiireetöntä hoivaa ja läsnäoloa.
© Rajaseudun hoivapalvelut